Voorbereiding

Het assessment is een veelgebruikte methode om bij selectie- of ontwikkelprocedures de geschiktheid van kandidaten te bepalen.

Is oefenen nuttig ?
Wie voor het eerst een dergelijk onderzoek doorloopt, tast veelal in het duister, met name over het nut van een eventuele voorbereiding. Het is mogelijk om zich enigszins voor te bereiden op een capaciteitenonderzoek, maar dit biedt in principe geen garantie voor een goede / betere score.
Het kan er wèl aan bijdragen dat men zich op de testdag rustiger voelt. Oefening kan zeker helpen om het geheugen een beetje op te frissen. Dat geldt in ieder geval voor de numerieke vaardigheden, waarbij o.a. diverse rekenformules en/of –technieken gebruikt moeten worden. Het helpt echter ook om meer inzicht te krijgen in de vraagstelling van de abstracte testonderdelen.

Oefensites
Op het internet zijn veel gratis en betaalde oefensites te vinden, soms met een praktische uitleg van de bedoeling en over de oplossingsmogelijkheden. Een veelgebruikte site is die van 123test.nl.
Door te oefenen raakt men wat vertrouwd met de diverse testsoorten, vragen, oplossingen en met de tijdsdruk. Overigens gaat het niet om gangbare tests maar om een groot aantal voorbeeldopgaven die zijn ontleend aan gebruikelijke testen. De testresultaten zijn slechts globaal te bezien zonder vergelijking met normgroepen.
Reflect vindt weliswaar dat enige voorbereiding de moeite loont, maar dit valt geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid. Wij wensen u alle rust, wijsheid en succes toe.

Lees meerAssessment Voorbereiden