Belbin Teamrollen

In de meeste teams werken mensen met verschillende deskundigheden, achtergronden en persoonlijkheden. Dat betekent verschillen in werktempo, daadkracht, initiatief, assertiviteit en invloed. Na verloop van tijd leidt dit tot irritaties, een stagnerende samenwerking en dalende resultaten.

Onze consultants zijn getraind in het toepassen van de bekende Belbin teamrollen; zowel individueel als in teamsverband. Uiteraard zijn zij geaccrediteerd door Belbin Nederland. Dit is de enige officiële vertegenwoordiging van Belbin UK, de organisatie die door Meredith Belbin is opgezet. Na een grondige intakefase voert Reflect een teamscan uit. Dit levert enerzijds inzicht op in de teamrollen en drijfveren van de deelnemers. Anderzijds worden de vijf belangrijkste factoren zichtbaar die de samenwerking belemmeren.

Hoofddoel van de workshop Beter Samenwerken is het ontwikkelen van meer wederzijds begrip en vertrouwen, en het stimuleren van persoonlijk leiderschap. Dit wordt gerealiseerd mede doordat de teamleden meer inzicht krijgen in elkaars kwaliteiten en drijfveren. Er wordt uiteraard een verbinding gemaakt met de belangrijkste teamdoelen.

Deze workshop is zowel geschikt voor startende teams waarin men elkaars kwaliteiten nog moet leren waarderen, als voor gevorderde teams waarin de samenwerking stagneert. De sessies kunnen op elk niveau worden verzorgd en op elke door u gewenste locatie. Reflect levert maatwerk. Meer informatie over onze aanpak vindt u in de onderstaande brochure. Download