Beoordelingscyclus

In veel CAO’s is vastgelegd dat een medewerker recht heeft op een functioneringsgesprek. Meestal voert men in de eerste maanden van het jaar een functioneringsgesprek en tegen het einde van het jaar een beoordelingsgesprek. In de praktijk wordt echter niet altijd onderscheid gemaakt tussen beide gesprekken. Soms worden deze gesprekken jarenlang overgeslagen en/of afspraken worden niet schriftelijk vastgelegd.

Enerzijds blijven medewerkers daarmee verstoken van waardevolle feedback over de kwaliteit van hun functioneren. Anderzijds is het een gemiste kans voor de organisatie om beter te presteren en meer rendement te behalen. Reflect kan u met raad en daad ondersteunen bij het opzetten van een beoordelingscyclus. En wij zorgen ervoor dat al uw leidinggevenden deze instrumenten onder de knie krijgen. Meer informatie vindt u in onze brochure. Download