Capaciteitentest

Een capaciteitentest is bedoeld om het werk- en denkniveau van een kandidaat vast te stellen. De capaciteitentest heeft de hoogste voorspellende waarde ten opzichte van de andere instrumenten van het psychologisch onderzoek. De keuze voor een bepaalde test en het niveau zijn meestal afhankelijk van een bepaalde functie. Het testinstrumentarium wordt zorgvuldig afgestemd op uw vraagstelling.

Abstractie 1

Multicultureel toepasbaar
Reflect Personeelsadvies gebruikt valide multiculturele capaciteitentests om op elk niveau de intellectuele capaciteiten van kandidaten te onderzoeken. De tests worden aanbevolen om te gebruiken bij zowel autochtone kandidaten als kandidaten met een niet-Nederlandse achtergrond.
De betrouwbaarheidsfactor van de door ons gebruikte tests varieert van .88 tot .95. zodat een betrouwbare weergave wordt verkregen van de intellectuele capaciteiten van de onderzochte.

Helder rapport
De onderzoeksresultaten en onze aanbevelingen presenteren wij in een helder schriftelijk rapport, dat altijd eerst aan de kandidaat wordt teruggekoppeld. Indien de kandidaat ons hiervoor toestemming verleent, ontvangt u het rapport met een toelichting, zodat u een objectief gefundeerde beslissing kunt nemen.