Coaching

Coaching betekent voor ons individueel gerichte ondersteuning bij het ontwikkelen van iemands potentiële kwaliteiten, zodat hij of zij op een effectieve en zinvolle manier kan werken. De coach ondersteunt de medewerker bij het zelf formuleren van de huidige situatie, doelen, mogelijkheden en actiepunten. De rol van de coach is het doorvragen, verhelderen van de essentie, feedback geven, uit elkaar halen van gevoelens, gedachten, verhalen en feiten, het bewaken van de gemaakte afspraken en het aanreiken van verbetersuggesties.

content_watermark.jpg