Effectief Communiceren

De meeste zenders gaan er vanuit dat hun boodschap wel goed is overgekomen. Maar als er intensief samengewerkt moet worden, ontstaan er toch veel irritaties en misverstanden. We realiseren ons te weinig dat communicatie meestal geen doel is maar een gebrekkig middel om een doel te bereiken.

Daarnaast bepalen de omgangsvormen binnen een bedrijf hoe er onderling wordt gecommuniceerd, evenals met externe belanghebbenden zoals (toekomstige) gasten, klanten en leveranciers. Dit is vooral merkbaar in situaties die een beroep doen op gastvriendelijkheid, klantgerichtheid, servicebereidheid en klachtenmanagement. Deze training verbetert de interpersoonlijke communicatie en de omgangsvormen binnen uw bedrijf.

Communicatiestijlen
De training  Effectief Communiceren is geschikt voor elke professional die de eigen communicatiestijl wil verbeteren.

De training kan op elk niveau verzorgd worden, voor een groep van 10 – 12 deelnemers.

De deelnemers leren de eigen stijl van communiceren beter kennen, evenals die van elkaar. Dit is een belangrijke sleutel tot betere samenwerking.

Download