Conflicthantering

In elke werkomgeving kunnen conflicten ontstaan tussen medewerkers onderling, maar ook tussen medewerkers en gasten / klanten of leveranciers. Dit kan te maken hebben met sterk uiteenlopende belevingen en verwachtingen over bepaalde zaken of dingen.

Doordat veel mensen een conflict als destructief ervaren, roepen conflictsituaties vaak spanningen op, waardoor de sfeer kan omslaan en de samenwerking stagneren.

Conflict 2De training Conflicthantering is geschikt voor iedereen die in de zakelijke setting veelvuldig te maken heeft met situaties waarbij het belang van de ene partij kan botsen met dat van de andere. De training wordt afgestemd op een groep van 10 – 12 deelnemers op minimaal MBO-niveau.

Reflect gebruikt het Thomas-Kilmann model om de deelnemers inzicht te geven in de eigen voorkeurstijl van conflicthantering. Het hoofddoel is om vijf verschillende stijlen te leren waarmee effectief invloed uitgeoefend kan worden op conflictsituaties. Daarmee leren de deelnemers dat een conflict juist constructief kan zijn, als hiermee goed wordt omgegaan. Meer informatie over deze training vindt u in onderstaande brochure.Download