Disclaimer

Deze disclaimer gaat over de informatie op de website www.reflectpersoneelsadvies.nl. Dus niet op alle andere websites die vanuit één van onze andere sites via een hyperlink of op een andere manier worden bezocht. De bovengenoemde site is eigendom van Reflect Personeelsadvies, Postbus 3247 – 5203 DE – ‘s-Hertogenbosch.

Betrouwbaarheid informatie
De gegevens op de bovengenoemde site zijn uitsluitend bedoeld om u te informeren over onze organisatie en onze diensten. De beschikbare informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt verondersteld betrouwbaar te zijn; spel- en typefouten voorbehouden. Reflect Personeelsadvies kan geen garantie geven dat de informatie juist en/of volledig is en/of blijft. Reflect Personeelsadvies behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Reflect behoudt tevens het recht de website zonder aankondiging buiten gebruik te stellen.

Hyperlinks
Hyperlinks in deze website kunnen leiden naar andere websites buiten het domein van www.reflectpersoneelsadvies.nl, welke geen eigendom zijn van Reflect, maar louter dienen ter informatie van de bezoeker. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van www.reflectpersoneelsadvies.nl. Hoewel Reflect Personeelsadvies uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Reflect Personeelsadvies worden onderhouden wordt afgewezen.

Aansprakelijkheid
Reflect Personeelsadvies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via de website beschikbaar is.
Indien er op www.reflectpersoneelsadvies.nl sprake is van enige uitleg of enig advies dan heeft dit een algemeen karakter. De uitleg of het advies is niet gericht op een specifieke situatie of probleem of een vervanging van een professioneel advies.

Auteursrecht
De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten liggen bij Reflect Personeelsadvies. Het is niet toegestaan om deze site of gedeelten daarvan te kopiëren, over te plaatsen of op te slaan alvorens schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Reflect Personeelsadvies. Voor alle vragen, klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of rechten van derden kunt u contact met ons opnemen via info@reflectpersoneelsadvies.nl.