Intervisie

Reflect beschouwt intervisie als een filosofische gesprekstechniek, waarbij gezamenlijk zorgvuldig wordt nagedacht en gediscussieerd over een thema.
Een deelnemer – de probleeminbrenger – legt een concreet werkgerelateerd probleem voor aan de overige deelnemers aan het intervisiegesprek, met de vraag om het te analyseren en te voorzien van een advies.

Socratische methode
De Griekse filosoof Socrates (470 v. Chr.) kan als de grondlegger beschouwd worden van deze techniek. Hij was de eerste van de drie invloedrijkste klassieke filosofen (naast Plato en Aristoteles) die gestalte gaf aan wat nu bekend staat als de Socratische methode.

Klassieke trio 2

- Wikipedia Achterliggende theorie -

Socrates stelde het handelen van de mens centraal in zijn wereldbeschouwing vanuit de vraag: Hoe moeten wij zo verantwoord mogelijk leven ? De basis van zijn benadering werd gevormd door de leuze “Ken uzelf”, daarmee doelend op de benadering van de kennis die een individu heeft over de werkelijkheid.
Door middel van deze gespreksvorm probeerde Socrates elke vraagsteller te helpen om de waarheid in zichzelf te ontdekken. Hoe werkt dit in onze moderne, hectische tijd ?

Intervisiegesprek