Leefstijl & Vitaliteit

Onder de term leefstijl verstaat Reflect letterlijk de manier waarop iemand leeft. Volgens veel deskundigen is dit aspect van grote invloed op onze vitaliteit en mentale veerkracht. Wij hebben echter geen oordeel over de mate waarin iemands leefstijl al dan niet gezond is. Ieders persoonlijke interpretatie van gezond leven is voor ons leidend in alle contacten hierover. Elke medewerker kan dus rekenen op onze respectvolle benadering bij het nadenken over de gunstige en de minder  gunstige gevolgen van de eigen leefwijze.

Leefstijl 1

In de eerste plaats betekent dit dat een ervaren loopbaanadviseur als klankbord fungeert om samen de factoren en ontwikkelingen boven water te krijgen, die men als ongunstig ervaart. De adviseur stelt uitnodigende vragen om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van de medewerker, diens waarden, drijfveren en capaciteiten. Niet in de laatste plaats wordt er dan ook aandacht besteed aan het werk, de werkomgeving, de eigen belevingen daaromtrent en het eigen functioneren.

Het doel is om met de medewerker concrete doelen te formuleren over de leefstijlfactoren die men zou willen aanpakken. Vaak is een serie van enkele verdiepende gesprekken al voldoende om dit te kunnen bepalen. Deze inventarisatiefase eindigt met een realistisch plan van aanpak en enkele concrete adviezen. Desgewenst maken wij dan weer graag een offerte voor verdere begeleiding.