Coachend Leidinggeven

Uit onderzoek is gebleken dat er veel nogal verschillende stijlen van leidinggeven zijn met uiteenlopende effecten. Er is echter géén ideale stijl van leidinggeven gevonden die op alle situaties toepasbaar is.
Sommige leiders beheersen één stijl van leidinggeven. De verschillende ontwikkelingsfasen van medewerkers vereisen eigenlijk dat een leidinggevende situationeel weet te schakelen tussen meerdere stijlen; het coachend leidinggeven.

Coachend LeidinggevenIn de praktijk heeft Reflect ervaren dat effectief leidinggeven vooral berust op een mix van (zelf)kennis, autoriteit en het vermogen om anderen situationeel aan te sturen.
Ons vertrekpunt is derhalve het kennen van de eigen kwaliteiten en voorkeur m.b.t. een bepaalde leiderschapstijl. Van daaruit leren de leiders hun stijl te verbeteren en soepel in te spelen op de verschillende ontwikkelingsfasen van hun medewerkers.

De training Coachend Leidinggeven is vooral geschikt voor leidinggevenden met enkele jaren ervaring en wordt afgestemd op minimaal MBO-niveau. Hoofddoel is dat deelnemers de vaardigheden ontwikkelen om in verschillende werksituaties de juiste leiderschapstijl te gebruiken. Hiermee wordt beoogd om de persoonlijke effectiviteit van elke medewerker op een resultaatgerichte, coachende wijze te stimuleren. Meer informatie over deze training vindt u in de onderstaande brochure. Download