Loopbaanontwikkeling

In dit hectische tijdperk komen veel werkenden er nauwelijks aan toe de zaken eens goed op een rijtje te zetten. Ondanks de jaarlijkse functioneringsgesprekken ontbreekt het hen vaak aan diepgaande persoonlijke feedback, hetgeen essentieel is om een realistisch beeld op te bouwen van de eigen competenties. Een van de consequenties daarvan is dat men het uitermate moeilijk kan vinden om de haalbaarheid van de eigen loopbaanmogelijkheden goed in te schatten.

Loopbaan 2bReflecteren
Onze cliënten willen vanuit verschillende invalshoeken even rustig nadenken over hun toekomst, alvorens het roer definitief om te gooien. Daarbij vraag men zich af: Leef ik om te werken, of werk ik om te leven ? Deze en andere belangrijke vragen kunnen gaan leven na ernstige conflicten, bij reorganisaties, gedwongen ontslag, burn-out of door ingrijpende veranderingen in de privésfeer.

Loopbaanwending
Een aanleiding kan ook zijn dat men een belangrijke loopbaanwending overweegt, waarvan men de gevolgen nog niet overziet. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand graag een eigen bedrijf wil opstarten.
Onze adviseurs hebben ook ervaring met cliënten die behoefte hebben aan enige ondersteuning om hun loopbaanwending te kunnen realiseren. De ene keer zoekt men een luisterend oor; de andere keer een klankbord met het nodige kritisch denkvermogen.
Een ding is zeker: een succesvolle loopbaanvoortzetting begint met reflectie; bijvoorbeeld in de vorm van een loopbaancheck. Meer lezen over dit interessante onderwerp ? Ga naar