Mediation

Overal waar gewerkt wordt ontstaan conflicten. Naarmate de standpunten zijn verhard en men niet meer met elkaar communiceert, wordt het moeilijker om er samen uit te komen.
Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij partijen hun kwestie onder begeleiding van een conflictbemiddelaar samen proberen op te lossen. Elke conflictbemiddelaar of mediator heeft zijn eigen stijl en werkwijze, maar los van individuele verschillen gelden voor iedereen dezelfde kwaliteitseisen.

Accent op communicatie
Reflect biedt u een faciliterende vorm van conflictbemiddeling aan. Dit kan als een basisvorm gezien worden, waarbij de conflictbemiddelaar probeert om de communicatie tussen de partijen vlot te trekken. Wij vinden het belangrijk dat partijen deze inspanning willen leveren om er samen uit te komen. Derhalve toetsen wij eerst d.m.v. een verkenningsronde hoe elke partij er in zit. Tijdens een conflictbemiddelingsproces legt Reflect in eerste aanleg meer accent op het proces van communiceren, luisteren, in gesprek raken, en minder op de inhoud van het geschil en de onderhandelingen.

Conflict

Wat is het probleem ?
Wij beschouwen het als een plicht van de conflictbemiddelaar om elke partij volledig en gelijkwaardig tot zijn recht te laten komen. Het doel hiervan is – vanuit ieders oogpunt – helder te krijgen waar het conflict om gaat en welke belangen en emoties een rol spelen.

Tijdsduur
Reflect hanteert als vuistregel dat een conflictbemiddelingstraject ca. 12 – 15 uur in beslag neemt, verdeeld over drie à vijf sessies. Het tijdsbestek waarin een conflict uiteindelijk is opgelost, wordt echter vooral bepaald door de aard van de kwestie en de manier waarop partijen zich opstellen. Meer informatie over onze aanpak vindt u in onderstaande brochure. Download