Personal coaching

Coaching betekent voor ons individueel gerichte ondersteuning bij het ontwikkelen van iemands potentiële kwaliteiten, zodat hij of zij op een effectieve en zinvolle manier kan werken. De coach ondersteunt de medewerker bij het zelf formuleren van de huidige situatie, doelen, mogelijkheden en actiepunten. De rol van de coach is het doorvragen, verhelderen van de essentie, feedback geven, uit elkaar halen van gevoelens, gedachten, verhalen en feiten, het bewaken van de gemaakte afspraken en het aanreiken van verbetersuggesties.

Intakegesprek
Voordat een coachingstraject van start gaat, is het zinvol dat er een oriënterend gesprek of intakegesprek wordt gearrangeerd tussen de medewerker en de eventuele coach. Daarin kan de medewerker zijn situatie uiteenzetten en kenbaar maken welke verwachtingen hij heeft m.b.t. coaching. Wij vinden het niet alleen erg belangrijk dat de verwachtingen van de medewerker overeenkomen met de aanpak van de coach, maar ook dat er vertrouwen ontstaat tussen beiden en dat de coach de gecoachte medewerker weet te prikkelen om na te denken en in beweging te komen. Lees meer

>>  Workshops  >>  LoopbaanCheck