Over Reflect

Reflect Personeelsadvies is een professioneel, kleinschalig adviesbureau dat sinds 1993 gericht is op het gebied van Verandermanagement, Organisatieontwikkeling en Human Resources. Wij ontwikkelen het vermogen van mensen om adequaat te anticiperen en te reageren op verander(en)de omstandigheden, zodat zij steeds een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Organisatieontwikkeling
De meeste van onze opdrachten voltrekken zich in het kader van een ingrijpende organisatieontwikkeling. De toegevoegde waarde van Reflect bestaat dan veelal uit managementondersteuning om een veranderende organisatie goed te laten functioneren. Dat betekent het op gang brengen van een dialoog over de wijze waarop een strategie geïmplementeerd kan worden en hoe het bedrijf op één lijn kan komen te zitten. Wij besteden daarbij nadrukkelijk aandacht aan de verschillende aanpassingen die moeten worden gedaan op het niveau van de organisatie, het team en de individuele medewerker.

Professionalisering
De dienstverlening van Reflect richt zich in eerste instantie op bedrijven en instellingen tot ca. 100 medewerkers. Met name organisaties die aan het einde zijn van de zogenaamde (verlengde) pioniersfase en die om te kunnen groeien, eerst een professionaliseringsslag moeten maken.

Benaderingswijze
Reflect streeft naar maatwerk. Wij stemmen onze dienstverlening dus zoveel mogelijk af op de behoefte(n) van onze opdrachtgevers en hun medewerkers.
Onze benaderingswijze is rustig, pragmatisch en resultaatgericht. Hoewel snelheid van werken belangrijk is, hechten onze adviseurs ook veel waarde aan deskundigheid, duidelijkheid, integriteit en zorgvuldigheid.

Reflect Personeelsadvies is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en wij zijn u in elke regio graag van dienst.

Rechts Visie       Rechts Diensten