Selectie & Ontwikkeling

Het doel van een selectie-assessment is om de geschiktheid van een potentiële kandidaat objectief vast te stellen. Dat wil zeggen of het competentieprofiel van de kandidaat past bij een bepaalde functie. Dit instrument kan worden ingezet bij zowel interne als externe selectieprocedures.

Juiste competenties
Desgewenst kan Reflect u d.m.v. van dit instrument tevens inzicht bieden in de ambities en de meest relevante ontwikkelpunten van de kandidaat. U bent zo dus beter in staat om medewerkers met de juiste competenties in huis te halen en hen gerichter te coachen. Dit zijn enkele voorbeelden van onderzoeksvragen die vaak centraal staan:

Wat is typerend voor de communicatiestijl van de kandidaat ?

Hoe geeft de kandidaat leiding ?

Op welke manier neemt de kandidaat belangrijke beslissingen ?

In welke mate is de kandidaat dienstverlenend ingesteld ?

Hoe gaat de kandidaat om met stress ? Selectie-assessment.

Ontwikkel-assessment
Een ontwikkel-assessment inventariseert de potentiële kwaliteiten en capaciteiten van een medewerker en in hoeverre deze ontwikkelbaar zijn. Dit onderzoeksinstrument is bij uitstek geschikt voorafgaand aan zogenaamde MD-trajecten, loopbaanoriëntatie en in het kader van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Realistisch zelfbeeld
Dit onderzoeksinstrument ondersteunt een kandidaat bij het nadenken over passende vervolgstappen in zijn / haar loopbaan. Voor toekomstig succes is het essentieel om een scherp beeld te hebben van het huidige competentieprofiel. Zodoende kan de haalbaarheid van de eigen loopbaanmogelijkheden beter worden ingeschat. Een realistisch zelfbeeld leidt dus tot de juiste keuzes en een succesvolle loopbaanvoortzetting. Ontwikkel-assessment.