Stressvolle situaties

Een beetje spanning is normaal; het maakt dat we scherp opletten, snel reageren en goed presteren. De ademhaling en hartslag gaan sneller en de bloeddruk gaat omhoog. Dit normaliseert enige tijd nadat de inspanning is geleverd; lichaam en geest herstellen zich.

Maar soms willen we te veel, wordt er te veel van ons gevraagd of zijn er problemen op het werk of in de privésfeer. Zulke situaties zorgen voor extra spanning, zeker als deze te lang aanhouden. Stress wordt dan een probleem dat het werkplezier en de gezondheid ernstig kan aantasten.

Gevaar 3Om goed te leren omgaan met stress, is het erg belangrijk om bepaalde signalen te (h)erkennen. Dan kan men vaardigheden leren die een positieve uitwerking hebben op de stressbeleving.
Hoofddoel van de workshop is om tijdig zicht te krijgen op stressverhogende factoren of lastige situaties en te leren hiermee anders om te gaan.

De workshop Omgaan met stressvolle situaties is geschikt voor alle medewerkers en leidinggevenden die veelvuldig in aanraking komen met (potentiële) gasten en klanten. De workshop wordt verzorgd op  minimaal MBO-niveau, voor een groep van 10-12 deelnemers.  Meer informatie vindt u in de onderstaande brochure.Download