Teambuilding

In de meeste teams werken mensen met verschillende deskundigheden, achtergronden en persoonlijkheden. Dat betekent verschillen in werktempo, daadkracht, initiatief, invloed en assertiviteit. Na verloop van tijd leidt dit tot irritaties, een stagnerende samenwerking en dalende resultaten.

SamenwerkenReflect heeft ervaring met het begeleiden van teams die zich in verschillende groeifasen bevinden. Elke fase heeft zo z’n eigen kenmerken waaraan een stagnatie is te herkennen. Logisch dat elke situatie van meet af aan vraagt om een maatwerk aanpak. Wij vinden  een goede match tussen de procesbegeleider en het betreffende team erg belangrijk.

Onze adviseurs zijn geaccrediteerde gebruikers
van Belbin’s Teamrollenmodel
Download