Timemanagement

Tijd is een ervaring die globaal door iedereen op een unieke eigen wijze wordt beleefd. Een veel gehoorde klacht in Nederland is dat het mensen ontbreekt aan voldoende tijd om al hun werktaken probleemloos te combineren.

In dit digitale tijdperk van voicemail, e-mail, internet en social media worden we dagelijks overspoeld door informatie. Er is teveel informatie om snel te verwerken, waardoor we het moeilijk vinden om goede prioriteiten te stellen en efficiënt te opereren. Ook in uw bedrijf bevinden zich ongetwijfeld goed opgeleide medewerkers die moeite hebben hun werkdag in te delen. Onze aanpak van timemanagement is vooral gericht op verbetering van het zelfmanagement.

Tijd 2b

De training Timemanagement is geschikt voor elke medewerker en leidinggevende die de tools in handen wil krijgen om zijn / haar persoonlijke stijl van organiseren en tijdbeheer te verbeteren. De training kan op elk niveau worden afgestemd, voor een groep van 10 – 12 deelnemers.

Timemanagement is zelfmanagement; ons hoofddoel is derhalve tweeledig. De deelnemers worden zich bewuster van hun persoonlijke stijl van organiseren. Daarnaast ontwikkelen zij efficiënter en effectiever gewoontegedrag om meer grip te krijgen op het werk. In de onderstaande brochure vindt u meer informatie over onze aanpak. Download