Trainingen

In een bedrijf heeft vrijwel elke afdeling zo zijn eigen doelen, jargon en protocollen. Dit gegeven kan de onderlinge communicatie soms nogal lastig maken. Want, hoe kan men enerzijds steeds duidelijk zijn en anderzijds toch elkaars professionaliteit respecteren ?

Onze trainingen hebben betrekking op een specifieke competentie die valt of staat bij de kwaliteit van de interpersoonlijke communicatie. Immers, overal waar intensief wordt samengewerkt, ontstaan er misverstanden, irritaties en conflicten.

Komt dit alleen door de complexiteit van ieders deskundigheidsgebied ? Of realiseren we ons te weinig dat communicatie meestal geen doel is maar een gebrekkig middel om samen iets te realiseren.

Effectief communiceren Conflicthantering Vergaderen

Ga naar

Coachend leidinggeven Timemanagement