Vergaderen

Er gaat veel tijd, geld en energie verloren aan meetings om groepsgewijs te brainstormen, elkaar te informeren en bij te praten. Volgens een Nederlands onderzoek besteden we gemiddeld ca. 10% van onze tijd aan vergaderen. Veel gehoorde frustraties zijn dat er te vaak vergaderd wordt, dat het te lang duurt en dat het weinig oplevert.

Tijd 9bDeze training is geschikt voor elke medewerker en leidinggevende die de structuur en spelregels wil leren om meer rendement te halen uit een vergadering of werkoverleg. De training wordt afgestemd op minimaal MBO-niveau, voor een groep van 10 – 12 deelnemers.

De deelnemers krijgen inzicht in verschillende vormen van vergaderen en in de spelregels. Er wordt aandacht besteed aan de rollen van voorzitter, secretaris en notulist. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij notulen, actiepuntenlijsten en ieders voorbereiding.
Hoofddoel is dat alle deelnemers – afhankelijk van de gekozen overlegvorm – zich aan dezelfde vergaderregels houden en met dezelfde bedoeling deelnemen. Meer informatie over deze training vindt u in de onderstaande brochure. Download