Welzijn

Naarmate de psychische en fysieke vermoeidheid van een medewerker toenemen, komt de uitputting dichterbij, vaak resulterend in een langdurige periode van uitval. Dus om overbelasting te voorkomen, is het meer dan ooit belangrijk om te investeren in het welzijn en de vitaliteit van uw personeel. Wij beschouwen vitaliteit als een vorm van werkgeluk.

Duurzame inzetbaarheid
Ongetwijfeld wilt u niets liever dan dat uw medewerkers hun werk met plezier blijven doen. En dat men gedurende langere tijd een gezonde, inspirerende ontwikkeling kan doormaken binnen de organisatie. Een belangrijke voorwaarde is dat elke medewerker de eerste waarschuwingssignalen van een naderende overbelasting herkent. Jammer genoeg is niet iedereen even assertief om hiermee voor de draad te komen. En helaas worden deze signalen niet altijd tijdig opgepikt en juist geïnterpreteerd.

Bewustwording
In preventieve zin kunnen een goede risico-inventarisatie en het tussentijds bespreekbaar maken van belemmerende zaken het verschil maken. Een essentiële vraag is namelijk wat elke medewerker nodig heeft om mentale uitputting te voorkomen. Dit vereist enig maatwerk.

WerkgelukReflect Personeelsadvies kan uw organisatie ondersteunen bij het vormgeven van een gezonde en duurzame werkomgeving. Om te beginnen door uw medewerkers bewust(er) te helpen worden van de risicofactoren die kunnen leiden tot een burn-out, zoals bepaalde persoonlijkheidseigenschappen en de valkuilen van ieders stijl van organiseren. Daarna kan op individuele basis besproken worden welke ondersteuning een medewerker nog nodig heeft om stapsgewijs de persoonlijke effectiviteit te verbeteren en het werkplezier te hervinden. Uiteraard maakt Reflect hiervoor graag een vrijblijvende maatwerkofferte.

Werkdruk & Werkgeluk