Omgaan met werkdruk

De Sociaal Economische Raad (SER) vindt dat het kabinet met name zorgmedewerkers, leraren en defensiepersoneel op korte termijn zou moeten stimuleren om meer uren te gaan werken. De SER komt met een indringend advies, waarin wordt benadrukt dat de huidige personeelstekorten een sta-in-de-weg zijn voor grote nationale ambities op het gebied van onderwijs, klimaat en woningbouw. Er moeten dus z.s.m. meer mensen aan het werk en de werkenden moeten meer uren maken.

Toenemende werkdruk
Hoe zit het eigenlijk met de huidige werkdruk ? Volgens recente gegevens van een grote arbodienstverlener is het aantal ziekmeldingen gedaald. Het verzuim is echter nog altijd hoger dan voor de pandemie.
Toch baren de toenemende werkdruk en de inzetbaarheid van de medewerkers menige organisatie grote zorgen. Logisch, want door een krappe arbeidsmarkt loopt de werkdruk verder op. Het SER-advies zal dit zeer waarschijnlijk niet zo snel verminderen. Wat meer aandacht voor de mentale veerkracht en het welzijn van de werkenden is dus zeker geen overbodige luxe !

Stresspreventie - Reflect 1Signalen herkennen
Om psychische en fysieke overbelasting te voorkomen, is het dus juist nù zaak om extra aandacht te besteden aan de vitaliteit en het werkgeluk van het personeel. Naarmate de vermoeidheid toeneemt komt immers de uitputting dichterbij en daarmee mogelijk een langdurige periode van uitval. Om dit te voorkomen is het in deze fase dus raadzaam niet alleen stil te staan bij de eerste signalen, maar vooral te proberen dergelijke klachten te voorkomen. Want dat is immers nog altijd beter dan genezen.