Werkdruk & Welzijn

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat leerkrachten en docenten een relatief groter risico lopen op psychische vermoeidheid, resulterend in een burn-out. Bij het ontwikkelen van deze meerdaagse workshop hebben wij ons laten leiden door de vraag van een potentiële opdrachtgever, die een pakkende training zocht op het gebied van timemanagement. Ons voorstel bestond uit de volgende onderdelen:

  • Burn-out preventie: de eerste sessie staat in het teken van bewustwording van de verschillende persoonlijke aspecten die hierbij een rol spelen. Wij bieden elke deelnemer inzicht in de eigen persoonlijkheid, en stijl van organiseren. Met name bij dit laatste wordt aandacht besteed aan eventuele blinde vlekken.
  • Effectief tijdbeheer: de tweede bijeenkomst gaat vooral over het aanpakken van tijdverspillers op de werkvloer. Aan de hand van Stephen Covey’s Cirkel van invloed en betrokkenheid worden de deelnemers zich er bewust(er) van dat energievreters gerelateerd kunnen zijn aan externe omstandigheden, maar vooral ook aan het eigen gedrag. Aan de hand van verschillende timemanagement technieken krijgt men de tools in handen om de dagelijkse werkdruk te leren verminderen. Bovenal leren de deelnemers inzien dat het fenomeen tijd zich door niemand laat managen, maar dat het vooral gaat om ZELF-management en zelfdiscipline;

Cirkel van invloed

  • Mindfulness: tijdens de tweede sessie wordt tevens enige aandacht besteed aan uiteenlopende ontspanningsmethoden en ademhalingstechnieken. In overleg kunnen wij hierbij verschillende bekwame begeleiders betrekken;
  • Persoonlijk Preventieplan: de derde bijeenkomst staat geheel in het teken van een persoonlijk actieplan, waarmee elke deelnemer enkele zelfgekozen SMART-doelen  uitwerkt. De bedoeling is dat dit gaandeweg leidt tot een Persoonlijk Preventieplan en een een kort procesverslag over de eigen ontwikkeling.

Terugkomdagdeel:
De workshop wordt afgerond met een terugkomdagdeel waarbij – desgewenst – elke deelnemer de eigen ervaringen kan delen met de groep. Dit is dus geen verplichting ! Besproken wordt wat er van ieders voornemens terecht is gekomen. Welke progressie is geboekt ? Waar loopt men nog tegenaan ? Wat werkt wel, wat niet ? Welke competenties wil een deelnemer nog verder ontwikkelen, en hoe zou dit gerealiseerd kunnen worden ?