Omgaan met werkdruk

Werken is gezond, maar een te grote werkdruk kan funest zijn. Reflect Personeelsadvies biedt medewerkers met uitputtingsklachten ondersteuning op 3 niveaus:

1. Herstel & Ontspanning
In deze fase wordt de nadruk gelegd op lichaamsgerichte- en ontspanningsoefeningen zodat de energiebalans zich kan herstellen en men de regie over zijn/haar leven weer in eigen handen kan nemen;

Werkdruk 2b2. Bewustwording
Naarmate het fysieke herstelproces vordert, is men over het algemeen geneigd weer snel aan de slag te gaan, waardoor het risico bestaat dat men weer in dezelfde valkuilen stapt. Om dit te voorkomen staan we in deze fase stil bij de oorzaken van de uitputtingsklachten, de eerste signalen en de wijze waarop men hiermee is omgesprongen;

3. Reïntegratie
In de fase van terugkeer naar het werk wordt aandacht besteed aan de persoonlijke kracht van de medewerker. Enerzijds wordt uitgegaan van diens capaciteiten en kwaliteiten. Anderzijds wordt er nadrukkelijk geïnvesteerd in versteviging van het zelfvertrouwen, door middel van sociale vaardigheden. Het gaat dan om het versterken van de weerbaarheid bij het hanteren van een conflict, het geven/ontvangen van feedback, het vragen van steun en Nee durven zeggen. Er wordt tevens gewerkt met timemanagementtechnieken om de zelfdiscipline en het stellen van realistische prioriteiten te stimuleren.

Aan de hand van een casus uit onze praktijk leest u hoe Reflect Personeelsadvies deze coaching aanpakt.

 Download