ZELF-management

Deze workshop is bedoeld om een medewerker er bewust(er) van te maken dat iedereen een eigen stijl van organiseren heeft. We onderscheiden acht stijlen van organiseren; elk hiervan kan een veroorzaker van tijdgebrek zijn.

Quickscan
Onze benadering gaat er vanuit dat er een relatie bestaat tussen iemands persoonlijkheid en de wijze waarop men omgaat met het fenomeen tijd. Daarom is timemanagement in onze ogen vooral ZELF-management. Door middel van een eenvoudige quickscan krijgen uw medewerkers direct inzicht in hun  tijdgebrek veroorzakende stijlen.

Pomo timer

Technieken
Daarna gaan uw medewerkers aan de slag met het verbeteren van hun zelfmanagement. Reflect maakt daarbij gebruik van verschillende theorieën, zoals het Pareto principe, beter bekend als de 80-20 regel.  De Italiaanse econoom Vilfredo Pareto stelde in 1906 vast dat 80% van de bezittingen in Italië in handen was van 20% van de Italiaanse bevolking.
Voor timemanagement betekent deze wetmatigheid dat door 20% van de tijd effectief te benutten voor de kerntaken, men 80% van het eindresultaat kan behalen. Bijvoorbeeld met behulp van technieken zoals: Pomodoro, Eat That Frog en de Eisenhower Grid.

ZELF-management